Menu

Zgłoszenie do Turnieju

Poniższy formularz umożliwia zgłoszenie zespołu do Turnieju. Przed uzupełnieniem formularza zachęcamy do zapoznania się z regulaminem turnieju dostępnym w zakładce Regulaminy. Skład drużyny możesz uzupełnić później. Wypełnij poniższe pola i prześlij zgłoszenie, a skontaktujemy się z Tobą w celu przekazania dalszych informacji.

Dane drużyny

Podaj dane swojej drużyny. Nazwa zespołu może być robocza, przed rozpoczęciem Turnieju będziesz mógł ją zmienić.

Warunki uczestnictwa:

1. Organizatorem Turnieju jest fundacja Reaktywacja Klubu Sportowego Kabel. 

2. Osoba zgłaszająca drużynę jest zobowiązana do uiszczenia opłaty za turniej w ustalonej wysokości w regulaminowym terminie.

3. Każdy z zawodników oraz osoba zgłaszająca, zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Turnieju i do jego przestrzegania. Odpowiedzialność za dopilnowanie tego zobowiązania spoczywa na osobie, która zgłasza zespół.

4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki oraz skutki wypadków podczas trwania turnieju.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników grających w turnieju dla celów marketingowych.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektów sportowych.